Хартия Хора 2018

ХАРТИЯ Хора: Art Hoe Collective

Всички творчески мислители, социални лидери и безкомпромисни изходни точки, оформящи културата в момента.

ХАРТИЯ Хора: Хенри Голдинг

Всички творчески мислители, социални лидери и безкомпромисни изходни точки, оформящи културата в момента.

ХАРТИЯ Хора: Мишел Улф

Всички творчески мислители, социални лидери и безкомпромисни изходни точки, оформящи културата в момента.