Музика

Проверка на Grace VanderWaal

17-годишният мъж си замени укулеле за бас, за да създаде „алтернативно вливащ се поп“.